Tính ổn định của liên kết: Đó có phải là một yếu tố xếp hạng của Google không?

Việc chỉnh sửa các liên kết trên trang web của bạn có làm tổn hại hoặc giúp ích cho thứ hạng không? Tìm hiểu xem sự ổn định của liên kết có đóng vai trò gì trong xếp hạng tìm kiếm của bạn hay không.

Sự ổn định của liên kết và kết nối của nó với thứ hạng tìm kiếm đã được đặt ra kể từ khi một bằng sáng chế mô tả “liên kết churn” xuất hiện vào năm 2006.

Một số người tin rằng tính ổn định của các liên kết của trang web hoặc khoảng thời gian liên kết vẫn tồn tại trên một trang mà không bị chỉnh sửa, được cho là có thể tạo ra các tín hiệu được sử dụng bởi các thuật toán của Google.

Chúng ta hãy xem xét các tuyên bố xung quanh sự ổn định của liên kết như một yếu tố xếp hạng, nguồn gốc của chúng và liệu có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh chúng hay không.

Tuyên bố: Tính ổn định của liên kết là một yếu tố xếp hạng

Một liên kết được mô tả là ổn định khi nó vẫn ở trên trang web trong một thời gian dài mà không có bất kỳ thay đổi nào – những thay đổi có thể phá vỡ sự ổn định của liên kết bao gồm hoán đổi URL và thực hiện các điều chỉnh đối với văn bản liên kết.

Một trang web được cho là có “liên kết churn” cao khi nó thực hiện các thay đổi thường xuyên đối với các liên kết ngoài trên các trang web của nó.

Google đã nộp bằng sáng chế vào năm 2005 mô tả một bản cập nhật có thể xảy ra đối với thuật toán tìm kiếm của mình, nơi liên kết churn sẽ được sử dụng như một yếu tố xếp hạng.

Dưới đây là các đoạn trích từ bằng sáng chế từ thời điểm nó được phát hiện vào năm 2006:

  • “Phương pháp theo điểm 54, còn bao gồm: xác định dấu hiệu về sự gián đoạn liên kết đối với tài liệu liên kết cung cấp dữ liệu liên kết; và dựa trên liên kết churn, điều chỉnh xếp hạng của tài liệu được liên kết.
  • Phương pháp theo điểm 61, trong đó dấu hiệu của liên kết churn được tính như một hàm của mức độ mà một hoặc nhiều liên kết được cung cấp bởi tài liệu liên kết thay đổi theo thời gian.
  • Phương pháp theo điểm 62, trong đó việc điều chỉnh xếp hạng bao gồm cả việc phạt xếp hạng nếu liên kết churn vượt quá ngưỡng. “

Đây là ba điểm trên được đơn giản hóa:

  • Bản cập nhật thuật toán sẽ đánh giá sự gián đoạn liên kết của một trang web. Đánh giá đó sẽ được sử dụng để điều chỉnh lượng trọng số cho các liên kết ngoài.
  • Liên kết churn được tính toán dựa trên tần suất các liên kết và / hoặc văn bản neo thay đổi trên một trang web cụ thể.
  • Google có thể phạt các trang web nếu liên kết của họ bị gián đoạn trên một ngưỡng nhất định.

Kể từ khi bằng sáng chế này xuất hiện, đã có nhiều tuyên bố rằng việc duy trì sự ổn định của liên kết là một yếu tố cho thứ hạng tìm kiếm.

Dựa trên những tuyên bố này, bạn có nên do dự trong việc điều chỉnh các liên kết ra ngoài do lo ngại về tín hiệu được cho là tiêu cực này không?

Có bất kỳ lý do gì để lo lắng về liên kết churn và độ ổn định của liên kết không?

Đây là những gì bằng chứng cho thấy.

Bằng chứng cho sự ổn định của liên kết như một yếu tố xếp hạng

Liên kết tham chiếu bằng sáng chế của Google đã được nộp lại vào năm 2005. Một bản lưu trữ vẫn có thể xem được trên web, nhưng nó đã được sửa đổi nhiều lần.

Phiên bản của bằng sáng chế tồn tại ngày nay không liên quan đến liên kết churn hoặc bất kỳ điều gì tương tự. Đó là một chỉ báo mạnh mẽ cho thấy nếu sự ổn định của liên kết từng là một yếu tố xếp hạng, thì nó sẽ không còn phù hợp trong nhiều năm nữa.

Bên cạnh đó, patent chỉ là patent. Các công ty luôn nộp bằng sáng chế với những ý tưởng không bao giờ được đưa ra thị trường.

Đôi khi Google phải nhắc nhở chúng ta rằng không phải mọi thứ mà Google cấp bằng sáng chế đều được sử dụng trong kết quả tìm kiếm.

Tính ổn định của liên kết như một yếu tố xếp hạng: Nhận định của chúng tôi

Không có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy Google đo lường tốc độ các trang web sửa đổi các liên kết ra ngoài của họ.

Hơn nữa, không có bằng chứng nào cho thấy việc chỉnh sửa các liên kết ngoài có thể tạo ra một tín hiệu tiêu cực được gọi là liên kết churn.

Dựa trên các bằng chứng có sẵn, chúng tôi cảm thấy tự tin khi nói rằng sự ổn định của liên kết là một yếu tố xếp hạng khó có thể xảy ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *